אם כמות גדולה מתקלקלת - ימכור בפני בית דין, ואם כמות קטנה מתקלקלת - לא ייגע בהם.אם כמות גדולה מתקלקלת - ימכור בפני בית דין, ואם כמות קטנה מתקלקלת - מחלוקת.גם כמות קטנה וגם כמות גדולה - לא ייגע בהם.גם כמות קטנה וגם כמות גדולה - מוכרן בפני בית דין.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות